Neler yeni
Göktürk Kurtları

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

CYBERWOG I GÖKTÜRK İSTİHBARAT

TheKoswog

Göktürk Dîvan Başkanı
Göktürk Divan Başkanı
" GÖKTÜRK İSTİHBARAT , GÖKTÜRK KURTLARININ EN ÖNEMLİ KALBİ OLARAK NİTELENDİRİLEN, GÖKTÜRK İSTİHBARAT TEŞKİLATI"

TANIMIMIZ
: "Göktürk Kurlarının güvenlik politikası ile ilgili planların hazırlanmasında esas olacak askeri, siyasi, ticari, iktisadi, mali, sınai, ilmi, teknik, biyografik, psikolojik ve milli güvenlikle ilgili istihbaratı devlet çapında toplamak ve tehtid oluşturan verileri türkiye cumhuriyetinin Cumhurbaşkanına, milli güvenlik kurulu'na ve gerekli resmi makamlara ulaştırmak, yaymak, Göktürk istihbarat birimleriyle bütün daire ve kurumlar arasında koordinasyon sağlamak, psikolojik savunma icaplarını yapmak ve istihbarata karşı koymak" olarak belirlenmiştir tanımımız.

GÖKTÜRK İSTİHBARAT : SADECE TÜRKYEYE KARŞI SORUMLULUKLARI YOKTUR.

SORUMLU OLDUĞU DİĞER ÜLKELER : AFGANİSTAN, ARNAVUTLUK, AZERBAYCAN, BAHREYN, BANGLADEŞ, BENİN, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ (BAE), BRUNEİ DARÜSSELAM, BURKİNAFASO, CEZAYİR, CİBUTİ, ÇAD, ENDONEZYA, FAS, FİLDİŞİ SAHİLİ, FİLİSTİN, GABON, GAMBİYA, GİNE, GİNE BİSSAU, GUYANA, IRAK, İRAN, KAMERUN, KATAR, KAZAKİSTAN, KIRGIZİSTAN, KOMORLAR, KUVEYT, LİBYA, LÜBNAN, MALDİVLER, MALEZYA, MALİ, MISIR, MORİTANYA, MOZAMBİK, NİJER, NİJERYA, ÖZBEKİSTAN


NOT : ÇALIŞILMASI EN ZOR KURUMUMUZDUR, ÇALIŞMA SAATLERİMİZ YOKTUR, KALBİNİ TÜRK MİLLETİNE VE TÜM MÜSLÜMAN COĞRAFYASINA DAYAMIŞ MİLLİ GÖRÜŞE SAHİP, KORKUSUZ BİR TEŞKİLAT
GÖKTÜRK İSTİHBARAT TEŞKİLATI.
Göktürk İstihbarat (1).png


 
Üst