Neler yeni
Göktürk Kurtları

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

GÖKTÜRK İSTİHBARAT I BAŞVURU ŞARTLARI

TheKoswog

Göktürk Dîvan Başkanı
Göktürk Divan Başkanı

Göktürk İstihbarat (1).png

GÖKTÜRK İSTİHBARAT BAŞVURU ŞARTLARI​

Göktürk İstihbarat , çok büyük bir önem arz etmektedir, bu nedenle başvurular en ince elekten geçirilirek alınacaktır, Göktürk İstihbarat teşkilatının personelleri kesinlikle farklı yerlerde birimini rütbesini konumunu açıklayamaz açıladığı taktirde, Göktürk İstihbarat'tan atılır.​KOŞULLAR​

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Azerbeycan vatandaşı olmak,​
 • Göktürk Kurtlarında Alp ve Üzeri rütbeye sahip olması.​
 • Konuşma ve Üslup olarak düzenli ve saygılı olması.​
 • Göktürk Kurtlarında 7 Günden fazla kayıtlı olarak bulunmak.​
 • Hakkında, Küfür, Hakaret, Tehtid, Santaj, ırkçılık ihlalleri ve uyarıları bulunmamak.​
 • Daha önce Göktürk Kurtları ismine leke getirecek faaliyetleri bulunmaması.​
İçerik
Mesajlar
Tepkime puanı
Puanları
Wogoin
Gün
Değer
0​
0​
0​
0​
7​

BAŞVURU SÜRECİ​

 1. Başvuruda bulunmak için https://cyberwog.com/forums/basvurular.147/ adresinden Başvuru yapmanız gerekmektedir. Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.
 2. Başvuruların en geç Alp veya Daha önce alp olup bu konuyu gördükten 1 ay içerisine kadar yapılması gerekmektedir.​
 3. Adaylar başvuruları esnasında Göktürk Kurtları Tüm Komutanlıklar Başvuru Düzeni bildirimindeki yazacağınız metne göre değerlendirilecektir. Girilen bilgilerin herhangi birinde eksik veya yanıltıcı bilgi olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.​
 4. İlk aşamayı geçen başvuru sahiplerinden, sonraki değerlendirme aşamalarına geçebilmeleri için ek bilgi, belge, doğrulama, test, sınav ve incelemeler talep edilebilecektir.​
 5. Seçilen kişiler Göktürk Kurtları bünyesinde istihdam edilecek ve 1 (bir) yıl mecburi hizmet yükümlülüğü olacaktır.​
 6. İlk Aşama sonrasında rütbe kişilere tanımlanır, İkinci aşamada katılım kişiye kalmıştır.​
Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular https://cyberwog.com/forums/duyurular.148/ adresinden takip edilmelidir.​
 
Üst