Neler yeni
Göktürk Kurtları

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Kolay Yoldan Hesap Kapatma

Neyron

Yeni Üye
Üye
Selam Gençler, Bugün Sizlere Kolay Yoldan Nasıl Hesap Kapatılır Onu Anlattım İyice Okuyun !

- Bizlere Lazım Olan Şeyler - Taciz ve Zorbalık Forumu - 13 Yaş Forumu - Ben Sizler İçin Bunları Buldum

- Taciz ve Zorbalık Forumu: https://help.instagram.com/contact/497253480400030

- 13 Yaş Forumu: https://help.instagram.com/contact/723586364339719

- Şimdi Bu Forumları Herkes Bilir Fakat Bu Forumlar Nasıl Kullanılır Sizlere Bundan Bahsetmek İstiyorum.
13 Yaş Forumunu 34 Tane Gönderin - Nasıl Derseniz Gönder'e Tıklayın Geriye Alın ve Tekrar Gönderin ve Kaç Tane Oldu Diye Sayın.

- Taciz ve Zorbalık Forumunu ise 25 Tane Gönderin - Nasıl Derseniz Gönder'e Tıklayın Geriye Alın ve Tekrar Gönderin Kaç Tane Oldu Diye Sayın
Ortalama Bir Gün İçerisinde Hesap Kapanır.
 
Üst