Neler yeni
Göktürk Kurtları

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Merhaba ben enes

Enx11

Yeni Üye
Üye
Bu grubun misyonunu yeni gördüm ve görür görmez katıldım nasıl yazılım öğrenip size yardımcı olabilirim bilmiyorum lütfen yardımcı olur musunuz ?
 
Üst