Neler yeni
Göktürk Kurtları

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Python Kullananlar İçin @o1bero

O1bero

Yeni Üye
Üye
Selamlar İyi Forumlar Ben Bero
Konumun amacı Python kullananlar veya yeni başlayanlar için yardımcı bir araş geliştirdim. Bu araç pip paketlerini yükler ve hatalarınızı en alt düzeye indirir. Fazla uzatmadan dosya linki vereyim.

Teşekkür ederim. İyi forumlar.
 
Üst