Neler yeni
Göktürk Kurtları

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

〽️WhatsApp Sizi Engelleyen Kullanıcıyla Konuşma Methodu

Ryaz

Yeni Üye
Üye
Engelledikten sonra 3. ve güvenilir bir şahıstan sizi ve sizi engelleyen arkadaşınızı aynı gruba almasını isteyin. Bir nevi Köprü görevi gören 3.şahıs engellenen ve engelleyen arasındaki sohbet engelini kaldırmış oluyor.Bu açık Whatsapp Inc.’ın diğer ilke ve kuramlarına aykırı olduğu için önüne geçilemiyor veya engellenemiyor. Grubu oluşturduktan sonra 3.şahısın gruptan çıkması ile engelsiz bir sohbet ekranının tadını çıkarmak size kalıyor.
 
Üst